اخبار و رویدادها

آغاز عملیات اجرایی شركت پانچ بلژیك در شهرك صنعتی اشراق زنجان

آغاز عملیات اجرایی شركت پانچ بلژیك در شهرك صنعتی اشراق زنجان

عملیات اجرایی شرکت پانچ بلژیک در زنجان با حضور سفیر بلژیک در ایران، معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، مدیران عامل شرکت سایپا، ایران خودرو و مسئولان استان زنجان آغاز شد.

افتتاح نمایشگاه دائمی فرش در زنجان با حضور معاون برنامه ریزی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران

افتتاح نمایشگاه دائمی فرش در زنجان با حضور معاون برنامه ریزی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران

نمایشگاه دائمی فرش دستباف با حضور سفیر بلژیک در ایران، استاندار زنجان، معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، نمايندگان زنجان در مجلس شوراي اسلامي و ساير مسئولان استانی در زنجان افتتاح شد.

اخبار مهم

بهره برداری از پروژه های عمرانی شركت شهركهای صنعتی زنجان با حضور معاون برنامه ریزی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران

بهره برداری از پروژه های عمرانی شركت شهركهای صنعتی زنجان با حضور معاون برنامه ریزی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران

پروژه های عمرانی شهرکهای صنعتی زنجان با بیش از 51 میلیارد ریال اعتبار با حضور معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مسئولان استان به بهره برداری رسید.

بیشتر
Planets ماهنشان زنجان 1 طارم ناحیه طارم تخصصی روی زنجان 2 ابهر 1 انگوران ایجرود خدابنده خرمدره ابهر 2 ابهر 3

خدمات الکترونیک