رشد و توسعه فناوریهای ارتباطات و اطلاعات به ویژه گسترش روزافزون شبکه اینترنت فضایی را فراهم کرده است تا افراد سازمانها و شرکتهای مختلف بتوانند قسمت زیادی از تعاملات و نیازهای اطلاعاتی خود را از طریق شبکه اینترنت شکل دهند.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در راستای طلاع رسانی بهتر و کارآمدتر اقدام به طراحی و واگذاری دفاتر کار الکترونیکی مجازی به صنایع کوچک و متوسط نموده است.

 حضور فعال صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی و همچنین صنایع کوچک و متوسط کشور نقطه ورود دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط با تمام واحدهای موجود در شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک و متوسط کل کشور خواهد بود.

 قابل توجه می باشد که بدانیم خدمات این سایت به شکلی ساده و کارآمد ارایه میشوند. واحدهای صنعتی عضو این سایت بدون تقبل هیچگونه هزینه ای از پشتیبانی فنی و تجاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز برخوردار خواهند شد بدین ترتیب که هر واحد صنعتی می تواند تنها از طریق عضویت در این پایگاه صاحب یک دفتر کار مجازی و یک سایت اطلاع رسانی شود و از امکاناتی قبیل معرفی محصولات و خدمات خود و تامین نیازهای ارتباطی و کاری توسط ایمیل و تابلوهای پیام و ...بهره گیرد.سایت اختصاصی هر واحد نیز باعث تامین هویت الکترونیکی واحدها گشته و نقطه تماس اختصاصی برای تعامل با مراجعین واحد صنعتی میباشد.

برای مشاهده وب سایت مذکور به آدرس www.sme.ir مراجعه شود.

 

تاريخ بروزرساني : 28 آبان 93

 

اخبار و رویدادها

اخبار مهم