تسهیلات بانکی :

اعتبارات وجوه اداره شده از محل طرح کمکهای فنی و اعتباری و طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع که توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و یا شرکت شهرکهای صنعتی استان در چهارچوب قرارداد عاملیت و ضوابط و مقررات این دستورالعمل به صنایع کوچک پرداخت میگردد .

واجدین شرایط و اولويت تخصيص منابع به متقاضيان سرمايه گذاري:

طرحهاي مرتبط با سند ملي توسعه استان زنجان .

-صنایع کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی و شهرکهای فناوری استان .

-واحدهای عضو خوشه کسب و کار و اجزای شهرکهای فناوری (مطابق بسته های راهبری مصوب هیأت مدیره سازمان ).

-اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرحهای صنایع کوچک که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 70درصد میباشد.

-اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع صرفا به واحدهای کوچک در زمینه نوسازی و تجدید ساختار و رفع عارضه های موجود می باشد .

دامنه شمول تسهيلات:

1- طرحهای صنعتی دارای جواز تاسیس معتبر که حداقل آورده متقاضی 40% سرمایه گذاری کل باشد .

2 - طرحهایی که با تخصیص این اعتبار به بهره برداری می رسند.

3 - واحد صنعتی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه می باشند .

4 – واحد صنعتی که دارای پروانه بهره برداری بوده و مشکلات ساختاری ( به تشخیص کمیته ارزیابی تسهيلات) دارند  که در صورت انجام اصلاحات موفق به تولید و عرضه کالای قابل رقابت خواهند شد .

5- واحد های فنی و مهندسی و خدمات مشاوره اي و نظاير آن (با اولویت واحدها مستقر در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار که دارای پروانه معتبر از سازمان صنعت ، معدن و تجارت میباشند )

6-اجزای شهرکهای فناوری دارای پروانه معتبر از دستگاههای ذیربط.

7 – واحدهای عضو خوشه کسب و کار

مدارک مورد نیاز جهت معرفی به بانک :

1- کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره شرکت و سهامداران (بالای 10% )

2- تصویر اساسنامه ، شــرکت نـامه ،اظهارنـامه ثبتی و روزنـامه رسمــی آخرین تغییـرات شـرکت از ابتدای تــأسیس تا زمان درخواست تسهیلات مالی(ارائه اصل جهت تطبیق الزامیست)

3- فتوکپی قرارداد یا سند مالکیت محل اجرای طرح

4- ارائه طرح توجیهی مورد نظر (ایجاد ،تکمیل ،توسعه،....)

5- ارایه اصل و کپی مجوز تولید از ارگانهای ذیربط (جواز تاسیس ،پروانه بهره برداری،جواز طرح توسعه و ...)

6- عملکرد سود و زیان دو سال قبل ( چنانچه طرح فعال و دارای پروانه بهره برداری باشد )

6-آخرین لیست بیمه تأمین اجتماعی( چنانچه طرح فعال و دارای پروانه بهره برداری باشد )

7- ارائه پرسشنامه خلاصه مشخصات طرح

چارت مراحل معرفی متقاضیان تسهیلات به بانکهای عامل :

 

 

 

تاريخ بروزرساني : 28 آبان 93

 

اخبار و رویدادها

اخبار مهم