مفهوم خوشه صنعتی

خوشه صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کسب و کار اطلاق می گردد که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر، به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازند که از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند.

بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است .

بسترهای قانونی :

1 – ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر تقویت رقابت پذیری ، توسعه خوشعه ها و شبکه ها و اعطای کمک های هدفمند .

2- تصویب توسعه خوشعه های صنعتی ذیل سیاستهای توسعه صنعتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام.

3- ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه در راستای ایجاد اشتغال پایدار و حمایت مالی تشویق و توسعه شبکه ها و خوشه ها و زنجیره های تولیدی و ایجا پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک و متوسط .

پیدایش دفتر خوشه های صنعتی و همکاری با شرکت شهرکهای صنعتی:

سازمان های بین المللی همچون  UNIDO نیز طرح های متعددی را از طریق توسعه خوشه های صنعتی در کشورهای مختلف اجرا و حمایت کرده اند. سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف شناسایی و توسعه خوشه های صنعتی کشور، دفتر خوشه های صنعتی را از نیمه دوم سال 1380 دایر نمود. معاونت صنایع کوچک وزارت صنایع و معادن ایران با استفاده از این الگوی ارایه شده از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO و با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان ها نسبت به توسعه صنایع  مرتبط اهتمام می ورزد

مزایای توسعه خوشه صنعتی :

توسعه خوشه های صنعتی، زمینه رسیدن به مقیاس بالا، از جمله در تولید محصولات و ارایه خدمات و دستیابی به بازارهای جهانی را فراهم می سازد.

در خوشه های صنعتی توسعه یافته، شبکه اطلاع رسانی (Information network ) بسیار موثر و فعال است که سبب افزایش اثربخشی و کارایی در اموری از جمله تولید و ارایه محصولات و خدمات بنگاه های درون خوشه می گردد.

توسعه خوشه های صنعتی توان حضور در بازارهای هدف را افزایش می دهد.

خوشه های صنعتی موجب بروز و رشد شبکه ای کارکردن در عرصه تولید و تبدیل آن به فرهنگ عمومی می گردند.

خوشه صنعتی ضمن فعال کردن فرآیند یادگیری صنایع از یکدیگر((interactive learning  موجب تسریع و تبدیل آن به فرهنگ حاکم، بر تولید می شود.

خوشه ها موجب افزایش نوآوری ها و روحیه ابداع می گردند.

خوشه ها بستر مناسب همکاری بین بخش خصوصی و سازمان های پشتیبانی کننده عمومی در پیاده کردن استراتژی توسعه منطقه ای هستند.

اولویت بندی خوشه های صنعتی استان زنجان:

     1- خوشه روی

     2- خوشه صنعت فرش (دست بافت)

     3- خوشه صنعت چاقو

     4- خوشه صنعت توریسم

     5- خوشه زیتون و فرآوری آن

     6- خوشه فرآوردهای لبنی

لازم به توضیح میباشد بروز رسانی اولویت بندی خوشه های صنعتی در دستور کار واحد صنایع کوچک این استان در سال 93 قرار گرفته است.

ساختار و مشخصات واحدهای فرش دستبافت استان زنجان

یک فقره جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستبافت و مجتمع قالی بافی

تعداد بافندگان استان : حدود 66 هزار نفر

تعداد دار قالی : 23000 عدد

18 تعاونی فرشبافی

یک اتحادیه تولیدی فرش دستبافت (اتحادیه فرش روستایی)و یک انجمن فرش در شرف تاسیس

10 واحد سنتی رنگرزی

شش آموزشگاه طراحی و نقشه کشی و قالیبافی

800 واحد تولیدی فرش دستبافت

23600 نفر دارای کارت قالی بافی که 25000 نفر در حال فعالیت می باشند

تولید حدود 5 درصد از کل فرش کشور (350 هزار متر مربع در سال)

600 مجوز بازرگانی (دارای پروانه کسب از اتحادیه تولید کنندگان)

پروانه تولید صادر شده 50 مورد

8 نفر طراح فرش در استان فعالیت می نمایند.

بر اساس برآوردهای تخمینی نزدیک به 350 هزار متر مربع فرش بصورت سالانه تولید می نماید. این میزان تولید فرش تقریباً معادل 5% تولید فرش کشور (4.5میلیون متر مربع ) می باشد.انتخاب عامل توسعه خوشه فرش استان زنجان در مراحل نهایی میباشد و بزودی با عامل توسعه قرارداد سه ساله منعقد خواهد شد.

 

 

تاريخ بروزرساني : 28 آبان 93

 

اخبار و رویدادها

اخبار مهم