تشویقات و تخفیفات

( طبق دستورالعمل بهره برداری سال 95 )

نحوه دريافت حق بهره برداري از زمين در شهركها و نواحي صنعتي كمتر توسعه يافته (شهرك صنعتي طارم ، ناحيه صنعتي طارم ، ناحيه صنعتي ايجرود ،‌شهرك صنعتي انگوران ،‌شهرك صنعتي ماهنشان ،‌ شهرك صنعتي خدابنده) 15 % نقدي الباقي 12 قسط  سه ماهه و يكسال تنفس

نحوه دريافت حق بهره برداري از زمين در شهركها و نواحي صنعتي توسعه يافته (شهرك صنعتي زنجان 1 (اشراق)، شهرك صنعتي زنجان 2(نوآوران) ،‌ شهرك صنعتي تخصصي روي ،‌شهرك صنعتي ابهر1 (ايجرود)،‌شهرك صنعتي ابهر2 (شريف)،‌شهرك صنعتي ابهر3 (افق)،‌شهرك صنعتي خرمدره) 20 % نقدي الباقي 12 قسط  سه ماهه و شش ماه  تنفس

  3- ایثارگران ، نخبگان ، مخترعین در مناطق توسعه یافته 10درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته 5 درصد و تعداد اقساط حداکثر 42 ماهه درغیر اینصورت می تواند از روش پنج درصد تخفیف از کل مبلغ قرارداد با شرایط عادی استفاده نمایند.

4- در صورت اجرای بنا حداقل 35 درصد و دریافت پایانکار و ارائه پروانه بهره برداری و پرداخت اقساط در موعد مقرر برای واحدهای تا 2000 متر مربع 12 ماه و برای واحدهای 2001 تا 5000 متر مربع 24 ماه و بالای 5000 متر مربع 30 ماه ، هیأت مدیره می تواند سفته های سر رسید نشده را دریافت ننماید اعاده سفته های مورد نظر در زمان سر رسید منوط به فعال بودن واحد تولیدی می باشد.

 

5- درصورت پرداخت نقدی و یکجا ، 12 درصد تخفیف کل مبلغ قرارداد شامل گردد.

 

 

 

 

 

تاريخ بروزرساني : تيرماه 95

 

 

اخبار و رویدادها

اخبار مهم