توانمندیهای بخش صنعت

استان زنجان به سبب شرایط و موقعیت استثنائی خود در سال‌های اخیر شتاب قابل توجهی را در توسعۀ صنعتی داشته و در شرایط فعلی به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شده است و با این روند شتابان در حال جذب سرمایه‌های مهم در بخش صنعت و معدن می‌باشد. قرار گرفتن در مسیر جادۀ ترانزیت، دسترسی به امکانات و تأسیسات زیر بنایی تجهیز شدۀ استانی و ملی و مزیت‌های نسبی آشکار شدۀ استان زنجان ، شرایط مطلوبی برای فعالیت‌های صنعتی و تمرکز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد نموده است.همچنین با توجه به شرایط مناسب اقلیمی عمدۀ فعالیت‌های صنعتی استان در زمینه ‌های صنعت سرب و روی، صنعت برق فشارقوی ، تولید انواع نخ تایر، صنایع نساجی، صنایع فلزی، صنایع ساختمانی، صنایع غذایی، سلولزی، شیمیایی و صنایع معدنی می باشد.

از مهمترین قابلیت ها و مزیتهای استان

  • وجود ذخایر قابل توجهی از گرانیت، گچ، سیلس، کائولن، خاک های صنعتی و آهن و ... که زمینه ساز ایجاد صنایع معدنی و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی است.
  • وجود پتانسیل های مواد معدنی فلزی برای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف
  • وجود شهرکهای صنعتی فعال و در دست احداث در تمامی شهرستانهای استان
  • استقرار شبکه های زیر بنایی از قبیل راه، راه آهن، برق و گاز
  • قرار گرفتن شهرهای عمده شهرستان در مسیر ترانزیت تهران – تبریز و اروپا
  • وجود نیروی انسانی کارآمد ومراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان نیز به منظور ایجاد شهرکهای صنعتی با هدف استقرار و ساماندهی صنایع در سال 1369 تأسیس و فعالیت خود را با 3 شهرک صنعتی آغاز کرد و در حال حاضر با 17 شهرک صنعتی و 5 ناحیه صنعتی مصوب فعالیت می نماید و در 13 شهرک و ناحیه صنعتی امکانات استقرار واحدهای صنعتی فرآهم گردیده و شهرکهای دیگر در مراحل مختلفی از تملک و طراحی قرار دارند . با الحاق سازمان صنایع کوچک به شرکت شهرکهای صنعتی علاوه بر تأمین امکان استقرار واحدهای صنعتی ، خدمات حمایتی صنایع کوچک در قالب ایجاد دفاتر کار مجازی اینترنتی و برگزاری کلاسهای آموزشی و مشاوره ای در سایت های شرکت متبوع ،در نقش حمایتهای پوششی مربوطه به صنایع کوچک ایفاء وظیفه می نماید.

 

 

تاريخ بروزرساني : تير ماه 95

 

اخبار و رویدادها

اخبار مهم