سیمای عمومی استان

استان زنجان در قسمت شمال غربی کشور جمهوری اسلامی ایران، واقع شده است. استان زنجان به هفت استان محدود می شود ؛ از شمال به شهرستان خلخال از استان اردبیل و شهرستان رودبار از استان گیلان، از شمال و مشرق به شهرستانهای تاکستان و بوئین زهرا از استان قزوین، از جنوب به شهرستان همدان از استان همدان، از جنوب غربی به شهرستان بیجار از استان کردستان، از مغرب به شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی و از شمال غرب به شهرهای میانه و هشترود از استان آذربایجان شرقی.

استان زنجان بامساحت 22164کیلومتر مربع حدود1.34 درصداز مساحت کشور را به خوداختصاص داده  است. تعداد خانوارهای استان زنجان در سال 1390، 287082 خانوار بوده که از این تعداد 1/63درصد درنقاط شهری و 9/36 درصد در نقاط روستایی ساکن بوده اند.مطابق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت استان 1015734 نفر بوده که از این تعداد 5/62 درصد درنقاط شهری و 5/37 درصددرنقاط روستایی ساکن بوده اند.

استان زنجان به لحاظ داشتن تنوع نقاط ارتفاعی از یک سو و از سوی دیگر تاثیرپذیری از چند توده هوایی خزری، مدیترانه ای و صحرای مرکزی، صاحب اقلیم ها و اکوسیستم های متنوعی شده است. تعداد 11 نوع اقلیم متفاوت بر اساس روش دومارتن در استان تشخیص داده شده است. میزان بارندگی سالانه استان زنجان حدود 290 میلی متر برآورد شده است که پرباران ترین ماه سال فروردین و کم باران ترین آن شهریور ماه بوده و میانگین بارش ده ساله استان 301 میلی متر می باشد. اردیبهشت، خرداد و تیرماه بهترین ماه های مسافرت به استان زنجان هستند. هیچ توصیفی از سرسبزی و زیبایی طبیعت زنجان در این ماه ها کامل نیست و مناظر بدیع این فصل را در زنجان فقط باید دید. تنوع آب و هوایی و تغییرات ارتفاع از 500 متر در سواحل رودخانه قزل اوزن در ناحیه طارم تا ارتفاعات بیش از 3000 متر در انگوران ، تغییرات دمایی و آب و هوایی زیادی را در نقاط مختلف به وجود آورده و سبب پدید آمدن چشم اندازهای مختلفی در منطقه شده است.

سیمای اقتصاد کلان استان

در میان شاخص‌های عملکردی اقتصادکلان، میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است؛ چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک منطقه و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد.میزان تولید ناخالص داخلی در استان زنجان به قیمت جاری طی سال 1389 رقم 41264 میلیارد ریال بوده است که این استان در محصول ناخالص داخلی سرانه با احتساب نفت درسال 1389، در رتبه 19 و بدون احتساب آن در رتبه 16 بین استانهای کشور قرارداشته است. سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور در سال 1389 معادل 87/0 درصد و سهم بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی استان در سال 1389 به ترتیب 2/22 ، 7/31 و 3/44 درصد بوده است. میزان نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1391 ،3/42 درصد بوده و سهم شاغلان در بخش های عمده اقتصادی در بخشهای کشاورزی،صنعت و خدمات به ترتیب 7/30، 34 و 3/35 درصد بوده است.

شهرستان زنجان

شهرستان زنجان از شمال با استان اردبیل (شهرستان خلخال) و شمال غرب با استان آذربایجان شرقی ( شهرستانهای میانه و هشترود )و از شمال شرق با شهرستان طارم ، در شرق و جنوب شرقی با شهرستان سلطانیه، از جنوب با شهرستان خدابنده ، از غرب با شهرستان ایجرود واز غرب و شمال غرب با شهرستان ماهنشان همجوار است و مرکز شهرستان زنجان در شمال غرب استان واقع شده است .میانگین ارتفاع این شهرستان از سطح دریا در حدود 1663 متر بوده و وضعیت اقلیمی این شهرستان به گونه ای است که دارای تابستان گرم ومعتدل و زمستان های سرد با میانگین بارندگی 295میلیمتر در سال می باشد.این شهرستان بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1389 با وسعت6763 کیلومترمربع دارای سه بخش به نامهای زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی، دو شهر به نامهای زنجان، ارمغانخانه و تعداد 12 دهستان است. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 جمعیت شهرستان 486495 نفر ومیزان شهرنشینی این شهرستان در سال 1390 ،80 درصد بوده است.

شهرستان ابهر

این شهرستان در قسمت شرقی استان زنجان واقع شده و مرکز آن شهر ابهر است شهرستان ابهر از شمال به شهرستان طارم و قزوین، از شمال غربی به شهرستان زنجان، از غرب به شهرستان ایجرود، از جنوب غربی به شهرستان خدابنده، از جنوب به شهرستان بویین زهرا، از جنوب شرقی به شهرستان تاکستان، از شرق به شهرستان خرم دره و از شمال شرقی به شهرستان قزوین محدود می شود. شهرستان ابهر یکی از هفت شهرستان استان زنجان است و مساحت آن 2997 کیلومتر مربع است. میانگین ارتفاع از سطح دریا در حدود 1540 متر بوده و وضعیت اقلیمی این شهرستان به گونه ای است که تابستان گرم ومعتدل و زمستان های معتدل و نیمه سرد با میانگین بارندگی 310 میلیمتر در سال را داشته است.

شهرستان سلطانیه

شهرستان سلطانیه به مرکزیت شهر تاریخی سلطانیه مشتمل بر بخش‌های مرکزی و باغ حلی در استان زنجان واقع شده است. که در سال ۱۳۹۲ با ارتقا به وضعیت شهرستان، شد. در سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهرستان سلطانیه ۳۰۰۰۰ نفر بوده است

شهرستان طارم

شهرستان طارم که با نام آب بر نیز مشهور است از شمال به استان های گیلان و اردبیل، از جنوب به شهرستان ابهر و استان قزوین، از شرق به شهرستان رودبار ( استان گیلان) و دریاچه سد سفیدرود و از غرب به شهرستان زنجان محدود می شود. شهرستان طارم در شمال شرقی استان زنجان واقع شده و مرکز آن   آب بر نام دارد و این نام به این دلیل که شهر در بریدگی رودخانه قزل اوزن واقع شده است به این منطقه اطلاق شده است. میانگین ارتفاع از سطح دریا 630 متر بوده و وضعیت اقلیمی این شهرستان  به گونه ای است که دارای تابستان معتدل و مرطوب و زمستان های معتدل ونیمه سرد با میانگین بارندگی 246 میلیمتر درسال  می باشد. وسعت شهرستان 2235 کیلومترمربع بوده و بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت شهرستان 46616 نفر بوده و میزان شهرنشینی این شهرستان در سال 1390 ، 19/18درصد بوده است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال 1389 ،این شهرستان از دو بخش مرکزی و چورزق، 5 دهستان و 2 شهر به نام های چورزق و آب بر تشکیل شده است.

شهرستان خدابنده

شهرستان خدابنده یکی از شهرستان های جنوب استان زنجان است که از شمال به شهرستان های ایجرود و ابهر، ازشرق و شمال شرقی به شهرستان ابهر، از جنوب شرقی به شهرستان بویین زهرا (استان قزوین)، از جنوب به استان همدان و از غرب به شهرستان بیجار(استان کردستان) محدود می شود. به طورکلی منطقه خدابنده یک ناحیه کوهستانی است که از ارتفاعات و قله های متعددی برخوردار می باشد. میانگین ارتفاع از سطح دریا در حدود 1970 متر بوده و وضعیت اقلیمی این شهرستان به گونه ای است که دارای تابستان گرم ومعتدل و زمستان های سرد با میانگین بارندگی 396 میلیمتر در سال می باشد. وسعت شهرستان  5151 کیلومترمربع بوده و در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت شهرستان 169553 نفر بوده و میزان شهرنشینی این شهرستان در سال 1390 معادل 31درصد بوده است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال 1389 ،این شهرستان از چهار بخش افشار، بزینه رود،سجاسرود و مرکزی،10 دهستان و 5 شهر به نام های زرین رود،گرماب،سجاس،قیدار و سهرورد تشکیل شده است.

شهرستان خرمدره

شهرستان خرمدره با مرکزیت شهر خرمدره یکی از شهرستان های استان زنجان است که در شرق استان زنجان قرار گرفته است.شهر خرمدره در کرانه ابهر رود واقع شده و شاخه ای از این رود از میان شهر عبور می کند. این شاخه در آبادانی باغ ها و مزارع سرسبز این منطقه نقش اساسی دارد. این شهرستان از شمال به استان قزوین و از جنوب، شرق و غرب به شهرستان ابهر محدود می شود. میانگین ارتفاع از سطح دریا 1590 متر بوده و وضعیت اقلیمی این شهرستان به گونه ای است که دارای  تابستان گرم ومعتدل و زمستان های معتدل و نیمه سرد با میانگین بارندگی 298 میلیمتر در سال می باشد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت این شهرستان 65166 نفر بوده است. شهرستان خرمدره با وسعت  407 کیلومترمربع از لحاظ وسعت کوچک ترین شهرستان استان است. شهرستان خرمدره بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال 1389 ، از یک بخش مرکزی، 2 دهستان و یک شهر به نام خرم دره تشکیل شده است. همچنین این شهرستان با 63/80 درصد جمعیت شهر نشین درسال 1390 بالاترین میزان شهرنشینی را در استان دارا بوده است.

شهرستان ایجرود

شهرستان ایجرود یکی از شهرستان های استان زنجان است که در غرب منطقه واقع شده و از شمال به شهرستان زنجان از جنوب به شهرستان خدابنده، از شمال شرقی به سلطانیه در ابهر، از شمال غربی به شهرستان ماه نشان و از غرب به شهرستان بیجار (استان کردستان) محدود می شود . میانگین ارتفاع از سطح دریا 1663 متر بوده و وضعیت اقلیمی این شهرستان به گونه ای است که دارای تابستان گرم ومعتدل و زمستان های سرد با میانگین بارندگی 250میلی متردرسال می باشد.وسعت شهرستان 1829 کیلومترمربع بوده و جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 ،38416 نفر و میزان شهرنشینی این شهرستان معادل  27/9درصد بوده است. شهرستان ایجرود بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال 1389 ، از دو بخش مرکزی و حلب، 4 دهستان و 2 شهر به نام حلب و زرین آباد تشکیل شده است.

شهرستان ماهنشان

شهرستان ماهنشان از شمال به شهرستان زنجان، از شمال غربی به شهرستان چاراویماق (استان آذربایجان شرقی)، از غرب به شهرستان تکاب (استان آذربایجان غربی)، از شرق به شهرستان زنجان، از جنوب شرقی به شهرستان ایجرود و از جنوب به شهرستان بیجار (استان کردستان) محدود می شود.این شهرستان در بخش غربی استان زنجان قرار گرفته و با استانهای آذربایجان غربی، کردستان و آذربایجان شرقی هم جوار است. میانگین ارتفاع از سطح دریا 1330 متر بوده و وضعیت اقلیمی این شهرستان به گونه ای است که دارای تابستان معتدل و زمستان های معتدل ونیمه سرد با میانگین بارندگی 255 میلی متر در سال      می باشد.وسعت شهرستان2786کیلومترمربع بوده و براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت شهرستان 40312 نفر بوده و میزان تقریبی شهرنشینی معادل 32/23 درصد است.شهرستان ماهنشان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال 1389 ، از دو بخش مرکزی و انگوران، 5 دهستان و 2 شهر به نام دندی و ماهنشان تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

تاريخ بروزرساني : تير ماه 95

 

اخبار و رویدادها

اخبار مهم