اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده چقدر است ؟

درصورت نارضایتی، علت نارضایتی شما کدام است ؟

نحوه برخورد کارکنان با جنابعالی چگونه بوده است ؟

کدام معاونت بهترین عملکرد را در ارتباط با پیگیری امور مرتبط با واحد صنعتی شما داشته است ؟

ارسال


اخبار و رویدادها

اخبار مهم